Wynajem kortów

Zapraszamy na korzystanie z kortów:

Młodzież szkolna i studenci    – 10 zł/h

Pracownicy SGGW                     – 15 zł/h

Pozostałe osoby                         – 20 zł/h

Karnet 11h                                    – 110 zł