• Zeszyt 60 Studia i Materiały CEPL

  Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R.21, Zeszyt 60/3/2019
  wersją pierwotną Zeszytu jest wersja drukowana.

  BOCIAN CZARNY. SCENARIUSZE ZAJĘĆ Z KARTAMI PRACY

  Zamawiam: 15zł

  I etap edukacji

  II etap edukacji

  III etap edukacji

  • Przystosowania ptaków do lotu czyli dlaczego bociany nie spadają? [pobierz pdf]
  • Różnorodność ptaków [pobierz pdf]
  • Jak chronimy przyrodę w naszej okolicy – formy ochrony przyrody [pobierz pdf]

  Dorośli

  • Program ochrony bociana czarnego [pobierz pdf]
  • Dwa bociany: jeden czarny, drugi biały – o polskich gatunkach [pobierz pdf]

  Załączniki [pobierz pdf]

 • Zeszyt 59 Studia i Materiały CEPL

  Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R.21, Zeszyt 59/2/2019
  wersją pierwotną Zeszytu jest wersja drukowana.

  ROLA DRAPIEŻNIKÓW W ZACHOWANIU RÓWNOWAGI BIOLOGICZNEJ

  Zamawiam: koszty dystrybucji

   

   

   

  Artykuły
  Articles

  • Funkcjonowanie kaskad troficznych w ekosystemach leśnych; przykłady z parków narodowych Ameryki Północnej
   Functioning of trophic cascades in forest ecosystems: Examples from the national parks of North America
   Jerzy Szwagrzyk [pobierz pdf]
  • Propozycja metodyki podstawowego monitoringu użytkowania przejść dla zwierząt przez ssaki naziemne
   Proposal of the methodology for the basic monitoring of the use of wildlife crossings structures by terrestrial mammals
   Sabina Nowak, Robert W. Mysłajek [pobierz pdf]
  • Jak szacować wielkość populacji wilka w Polsce?
   How to estimate the wolf population in Poland?
   Sabina Nowak, Robert W. Mysłajek [pobierz pdf]
  • Różnorodność genetyczna tatrzańskiej populacji wilka Canis lupus
   Genetic diversity in wolf Canis lupus population in Tatra Mountains
   Robert W. Mysłajek, Maciej Szewczyk, Tomasz Zwijacz-Kozica, Natalia Niedźwiecka,
   Jarosław Rabiasz, Gabriela Chovancová, Erika Feriancová, Michał Figura, Sabina Nowak
    [pobierz pdf]
  • Bóbr europejski w diecie wilka w Wigierskim Parku Narodowym
   European beaver in the wolf diet in Wigry National Park
   Robert W. Mysłajek, Maciej Romański, Katarzyna Tołkacz, Sabina Nowak [pobierz pdf]
  • Znakowanie zapachowe u wilka szarego
   Scent marking in grey wolves
   Kinga M. Stępniak, Robert W. Mysłajek [pobierz pdf]
  • Ekologia wilka (Canis lupus) na obszarach zrekolonizowanych w zachodniej Polsce w XXI wieku
   Wolf (Canis lupus) ecology in areas recolonized in western Poland in XXI century
   Sabina Nowak, Robert Mysłajek 
   [pobierz pdf]
  • Monitoring rysia euroazjatyckiego (Lynx lynx) z użyciem fotopułapek na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego – wskazania do ochrony gatunku w oparciu o wyniki z okresu 2014-2018
   The monitoring of Eurasian lynx (Lynx lynx) in the Gorce National Park (Carpathians, Poland) with the use of
   camera trapping between 2014-2018: recommendations on the future species protection

   Paweł Czarnota, Jan Loch, Paweł Armatys, Izabela Wierzbowska, Marcin Matysek [pobierz pdf
  • Stan obecny i perspektywy rozwoju populacji rysia euroazjatyckiego w środkowej i zachodniej Polsce
   Current status and prospects of development of Eurasian lynx population in central and western Poland.
   Iga Kwiatkowska, Robert W. Mysłajek [pobierz pdf]
  • Występowanie rysia euroazjatycjego na Roztoczu i w Puszczy Solskiej
   Occurrence of the Eurasian lynx in the Roztocze and Solska Forest
   Robert W. Mysłajek, Przemysław Stachyra, Michał Figura, Michał Korga,
   Paweł Marczakowski, Sabina Nowak
    [pobierz pdf]
  • Zależność pomiędzy strukturą środowiskową terytoriów a składem pokarmu puszczyka Strix aluco
   Relation between habitat structure of territories and diet composition of tawny owl Strix aluco
   Jakub Gryz, Dagny Krauze-Gryz [pobierz pdf]
  • Praktyczne wykorzystanie strachu przed drapieżnikami dla ochrony zwierząt w korytarzach transportowych
   Practical use of fear of predators to protect animals in transportation corridors
   Joanna Żyłkowska, Marek Stolarski [pobierz pdf]
  • Drapieżnictwo psów i kotów na zwierzętach łownych
   Dog and cat predation on wild game
   Marian Flis, Bogusław Rataj [pobierz pdf]
 • Zeszyt 58 Studia i Materiały CEPL

  Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R.21, Zeszyt 58/1/2019
  wersją pierwotną Zeszytu jest wersja drukowana.

  LEŚNIK W MIEŚCIE, CZYLI EDUKACJA LEŚNA NA TERENACH ZURBANIZOWANYCH

  Zamawiam: 20 zł

  Artykuły
  Articles

  • Dlaczego dzieci spędzają coraz mniej czasu na zewnątrz?/
   Why do children spend less and less time outdoor?
   Anna Wierzbicka 
   [pobierz pdf]
  • Koncepcja pedagogiczna oraz stan aktualny leśnych przedszkoli w polskiej przestrzeni
   edukacyjnej 
   Pedagogical concept and current state of functioning of forest kindergartens the Polish educational space.
   Joanna Pietrzak-Zawadka 
   [pobierz pdf]
  • Metody edukacji leśnej w sąsiedztwie wielkiej aglomeracji na przykładzie działalności
   nadleśnictwa celestytów/

   Methods of forest education in the vicinity of a large agglomeration on the example of the activity of the
   Celestynów Forest Inspectorate.

   Róża Brytan, Piotr Kowal, Szymon Wojtyszyn, Mateusz Jackowiak, Artur Dawidziuk [pobierz pdf]
  • Budownictwo drewniane – elementy tożsamości regionalnej/
   Wooden constructions – the element of regional identity.
   Emilia Janeczko, Joanna Budnicka-Kosior, Małgorzata Woźnicka [pobierz pdf]
  • Projekt “znajdź się w lesie” jako forma edukacji leśnej społeczeństwa na terenach zurbanizowanych/
   The concept “Find yourself in the forest” as a form of forest education for society in urban areas.
   Piotr Cych, Wojciech Dwojak [pobierz pdf]
  • Jak uczyć żeby nie nudzić? Wykorzystanie techniki 635 w edukacji przyrodniczo-leśnej
   młodzieży

   How to teach and not to bore? The use of 635 technique in school students nature-forest education.
   Mateusz Jackowiak, Piotr Kowal, Lucyna Kubiak, Katarzyna Jackowiak, Ewelina Kwiecień [pobierz pdf]
  • Edukacja przyrodnicza w mieście z użyciem mediów społecznościowych na przykładzie strony
   “Warszawskie wiewióry”

   Education in a city with help of social media – an example of fan page “Warszawskie wiewióry”.
   Agata Kostrzewa, Dagny Krauze-Gryz [pobierz pdf]
  • “Leśna odskocznia” – Czy mieszkańcy miast lubią dokształcać się w lesie?
   “Forest escape” – do city dwellers like to study in the forest?
   Piotr Kowal, Róża Brytan, Szymon Wojtyszyn, Mateusz Jackowiak, Artur Dawidziuk [pobierz pdf]
  • Wpływ porywistych wiatrów na tereny leśne obszarów objętych ochroną i nadzorem
   regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Bydgoszczy

   The impact of gale winds on forest stands in the protected areas supervised by Regional Director for
   Environmental Protection in Bydgoszcz.

   Maria Dombrowicz , Kornelia Leszczyńska-Deja [pobierz pdf]
  • Edukacja na rzecz etyki środowiskowej na terenach zurbanizowanych na przykładzie działań
   stowarzyszenia Polska Szkoła

   Education for environmental ethics in urban areas based on the example of the activities of the Polish School
   of Survival Association.

   Przemysław Płoskonka [pobierz pdf]
  • Możliwości wykorzystania terenów leśnych do terapii lasem – Czy dzięki drzewom możemy
   stać sie szczęśliwsi i zdrowi?
   Possibilitiesof using forest areas for forest therapy – Can we thanks to trees? Become happier and healthy?
   Anna Zawadzka, Ernest Bielinis [pobierz pdf]
  • Słoń a sprawa miejska, czyli los megafauny w rękach nas wszystkich
   Elephant And The Urban Case, Or The Megafaune From The Hands Of All.
   Magdalena Janiszewska [pobierz pdf]
  • Galasy polskie
   Polish oak gall-nuts.
   Maciej Bilek ,Tomasz Mokrzycki, Paweł Staniszewski [pobierz pdf]
 • Zeszyt 57 Studia i Materiały CEPL

  Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R.20, Zeszyt 57/3/2018
  wersją pierwotną Zeszytu jest wersja drukowana.

  RELACJE CZŁOWIEK – ŚRODOWISKO W ŚWIETLE BADAŃ DENDROCHRONOLOGICZNYCH

  Zamawiam: koszty dystrybucji

   

  Artykuły
  Articles

  • Zastosowanie dziennych danych klimatycznych w analizach dendroklimatycznych. Studium przypadku dla świerka pospolitego z Tatr
   Ryszard J. Kaczka, Karolina Janecka, Barbara Spyt, Aleksander Hulist [pobierz pdf]
  • Wpływ czynników meteorologicznych na wielkość przyrostów radialnych sosny wejmutki z Płaskowyżu Rybnickiego
   Rafał Wojtan, Robert Tomusiak [pobierz pdf]
  • Wpływ warunków klimatycznych na szerokość przyrostu rocznego platana klonolistnego (Platanus x hispanica Mill. ex Münchh. ‘Acerifolia’)
   Anna Cedro, Bernard Cedro [pobierz pdf]
  • Przyrosty roczne i stan zdrowotny drzewostanu sosnowego na strzelnicy Jaworze na Poligonie Drawskim
   Olga Łodzińska-Jurkiewicz, Anna Cedro [pobierz pdf]
  • Zróżnicowanie struktury i zmienność występowania bladych przyrostów z roku 1912 w Karpatach Zachodnich
   Patrycja Barnaś, Ryszard J. Kaczka [pobierz pdf]
  • Reakcja przyrostowa drzewostanów sosnowych w nadleśnictwie Lidzbark na cięcia pielęgnacyjne wykonane w różnych technologiach
   Longina Chojnacka-Ożga, Tadeusz Iskra, Wojciech Ożga [pobierz pdf]
  • Wpływ zanieczyszczeń z fabryki płyt wiórowych w Szczecinku na przyrost radialny sosny zwyczajnej
   Szymon Bijak, Krzysztof Sobajtis 
   [pobierz pdf]
  • Reakcje drzewostanów sosnowych na obszarze przemysłowym w pobliżu zakładów chemicznych w Kędzierzynie-Koźlu: analiza mikroskopowa powierzchni igieł
   Barbara Sensuła, Bartłomiej Toroń [pobierz pdf]
  • Adapter stabilizujący do długich preparatów mikroskopowych – budowa i zastosowanie w cyfrowym pozyskiwaniu obrazu
   Marcin Klisz, Adam Miodek, Paweł Kojs [pobierz pdf]
  • Zmiana z wiekiem grubości, pola przekroju i wysokości robinii akacjowej z zachodniej Polski
   Karol Bronisz [pobierz pdf]
 • Zeszyt 56 Studia i Materiały CEPL

  Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R.20, Zeszyt 56/2/2018
  wersją pierwotną Zeszytu jest wersja drukowana

  LAS W BADANIACH KÓŁ NAUKOWYCH LEŚNIKÓW

  Zamawiam: koszty dystrybucji

  Artykuły
  Articles

  • Pierwsza konferencja Kół Naukowych Leśników Wydziałów Leśnych Krakowa, Poznania
   i Warszawy i jej rezultaty publikacyjne
   The first conference of Forestry Students Associations of Forestry Faculties of Cracow, Poznań and Warsaw
   and its publishing outcomes

   Artur Obidziński [pobierz pdf]
  • Działalność Kół Naukowych Leśników Wydziałów Leśnych w Krakowie, Poznaniu i Warszawie
   Activity of Forestry Students Scientific Associations of Forestry Faculties in Krakow, Poznan and Warsaw
   Wojciech Różański, Jarosław Szaban, Robert Tomusiak [pobierz pdf]

  Przyrodnicze podstawy leśnictwa

  • Zastosowanie właściwości powierzchniowych poziomów gleb w ocenie zniekształceń siedlisk
   leśnych
   Application of topsoil horizons properties in evaluation of forest sites degradation
   Mateusz Młynarczyk, Arkadiusz Warczyk, Jarosław Lasota, Tomasz Wanic, Ewa Błońska [pobierz pdf]
  • Kształtowanie się nadrzecznych zbiorowisk roślinnych nad rzeką Pilicą na odcinku Nowe Miasto nad Pilicą – Tomczyce
   The development of riparian communities on the riversides of Pilica river between Nowe Miasto nad Pilicą
   and Tomczyce

   Mateusz Piątkowski, Łukasz Karabowicz, Tomasz Jerczyński, Katarzyna Burno, Piotr T. Zaniewski [pobierz pdf]
  • Cechy biometryczne sosny czarnej i sosny zwyczajnej na wydmach nadmorskich w rezerwacie Mierzeja Sarbska
   Biometric features of black pine and Scots pine on coastal dunes in the Mierzeja Sarbska Nature Reserve
   Katarzyna Szyc, Wojciech Kędziora, Adam Dominiecki, Marcin Poniecki, Michał Lecyk, Jacek Sagan, Rafał Wojtan, Robert Tomusiak [pobierz pdf]
  • Wpływ warunków klimatycznych na wielkości przyrostów radialnych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) i świerka pospolitego (Picea abies (L.) H. Karst) rosnących na stromym stoku
   Influence of climatic conditions on the radial increments of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Norway
   spruce (Picea abies (L.) H. Karst) growing on a steep slope

   Wanda Sabat, Andrzej Sas, Elżbieta Racibor, Robert Tomusiak, Rafał Wojtan [pobierz pdf]
  • Występowanie bobra (Castor fiber L.) na terenie Krakowa
   Occurence of beaver (Castor fiber L.) in Cracow
   Paweł Mąsior, Marek Wajdzik 
   [pobierz pdf]
  • Liczebność populacji oraz charakterystyka miejsc lęgowych kruka (Corvus corax) na terenie Lasów
   Sobiborskich
   Numbers and breeding place characteristics of common raven (Corvus corax) in Sobibór Forest
   Maciej Woźniak, Klaudia Gawrysiak, Bartłomiej Woźniak [pobierz pdf]
   Ochrona przyrody
  • Struktura wielkości populacji i żywotność koron cisa pospolitego (Taxus baccata L.) na stanowisku Zámecký Park Opočno w Czechach
   Size structure and the vitality of tree crowns the European yew Taxus baccata L. population in the Zámecký
   Park Opočno (Czech Republic)

   Miriam Plančíková, Aleksandra Wiertelorz, Sebastian Bury, Sławomir Choma, Monika Gach,
   Justyna Żaba, Jan Bodziarczyk
    [pobierz pdf]
  • Kłoć wiechowata na torfowisku Bagno Staw w Poleskim Parku Narodowym
   Great fen sedge on Bagno Staw bog in Poleski National Park
   Karolina Gabrysiak, Waldemar Raduj, Artur Obidziński [pobierz pdf]
  • Występowanie wybranych obcych gatunków roślin w centralnej części Puszczy Białowieskiej
   Distribution of selected alien plant species in central part of the Białowieża Primeval Forest
   Tomasz Jerczyński, Kateryna Fyałkowska, Maciej Wroniewski,
   Mateusz Piątkowski, Artur Obidziński
    [pobierz pdf]
  • Martwe drewno rezerwatu Las Natoliński w Warszawie w latach 2005-2015
   Deadwood of Las Natoliński nature reserve in Warsaw within years 2005-2015
   Mateusz Czech, Michał Małysza, Katarzyna Szyc, Michał Orzechowski [pobierz pdf]

   Użytkowanie lasu

  • Zmienność udziału miąższości kory w grubiźnie sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)
   Variability of the bark share in the Scots pine (Pinus sylvestris L.) timber volume
   Alicja Dołkin, Bartosz Potoczny, Tomasz Jerczyński, Paweł Staniszewski [pobierz pdf]

  • Wpływ sposobu redukcji grubości kory i zaokrąglania wyników na dokładność określania miąższości dłużyc świerka pospolitego z położeń górskich
   Influence of a method of reducing bark thickness and rounding of results on accuracy of determination of
   logs’ volume of Norway spruce from mountain locations

   Justyna Sulej, Robert Tomusiak [pobierz pdf]
  • Wpływ pozyskiwania pędów na wybrane parametry krzewinek borówki czernicy (Vaccinium myrtillus L.)
   The impact of shoots harvesting on selected parameters of bilberry (Vaccinium myrtillus L.) dwarf shrubs
   Aleksandra Giedrowicz, Justyna Sulej, Martyna Jasionowska, Szczepan Kopeć, Tomasz
   Jerczyński, Karol Ostromecki, Robert Tomusiak, Paweł Staniszewski
    [pobierz pdf]
  • Wzrost sadzonek paulowni ‘Shan Tong’ w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Murowanej Goślinie w roku 2017
   Seedlings growth of Paulownia ‘Shan Tong’ in the Experimental Forest Station in Murowna Goślina in year 2017
   Natalia Smarul, Karol Tomczak, Arkadiusz Tomczak, Marcin Jakubowski [pobierz pdf]
  • Ocena zgnilizny wewnętrznej pni dębów metodą akustyczną w rezerwacie Las Natoliński
   Assessment of internal decay of oak trunks with the acoustic method in the Las Natolinski nature reserve
   Radosław Czechyra, Michał Orzechowski [pobierz pdf]

   Ekonomika leśnictwa

  • Nierynkowa wartość funkcji rekreacyjnych rezerwatu przyrody Skarpa Ursynowska
   Non-market value of recreational functions of nature reserve Skarpa Ursynowska
   Agnieszka Kaczyńska, Patrycja Tulwin, Jakub Feliński, Rafał Frąckowiak, Agnieszka Mandziuk [pobierz pdf]

  • Gospodarka leśna w rozwoju regionalnym na przykładzie Nadleśnictwa Chmielnik
   Forestry in regional development – case study of Chmielnik Forest District
   Agnieszka Kaczyńska, Patrycja Tulwin, Jakub Feliński, Rafał Frąckowiak, Adrian Pyra,
   Płotkowski Lech, Agnieszka Mandziuk
    [pobierz pdf]
  • Dokładność określania struktury dnia roboczego pracy harwestera metodą obserwacji
   migawkowych
   Accuracy of determining the working day structure of machine timber harvesting with work sampling method
   Dariusz Pszenny, Paulina Rola, Katarzyna Kwiatkowska, Bartosz Potoczny, Magdalena Koperek,
   Paweł Staniszewski, Tadeusz Moskalik 
   [pobierz pdf]

   Edukacja leśna

  • Dzieje nauczania leśnictwa w Warszawie w latach 1816-1918
   History of forestry education in Warsaw between 1816 and 1918
   Ryszard Młynarczyk [pobierz pdf]

  • Pamięć o miejscach spoczynku profesorów poznańskiego Wydziału Leśnego w aplikacji mobilnej
   The Memory of graves of deceased professors of Poznań Forestry Faculty in a mobile application
   Mateusz Wiśniewski, Konrad Kupajczyk, Michał Rybicki, Jarosław Szaban [pobierz pdf]
  • Wolontariat w działaniach edukacyjnych – przykłady dobrych praktyk
   Volunteering in educational activities – examples of good practices
   Katarzyna Pawlicka, Mateusz Bernat, Magdalena Frączek [pobierz pdf]
  • “Akademia Leśnego Odkrywcy” – innowacyjny projekt edukacji leśnej
   “Academy of Forest Explorer” – an innovative project of forest education
   Katarzyna Pawlicka, Magdalena Frączek [pobierz pdf]
  • Popularyzacja wiedzy o lesie przez studentów Koła Naukowego Leśników Szkoły Głównej
   Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
   Popularization of knowledge about forest by students of Forestry Research Association of Warsaw University
   of Life Sciences – SGGW

   Katarzyna Koc, Dominik Broda, Aleksandra Giedrowicz, Alicja Gasek [pobierz pdf]
 • Zeszyt 55 Studia i Materiały CEPL

  Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R.19, Zeszyt 55/1/2018
  wersją pierwotną Zeszytu jest wersja drukowana

  EDUKACJA PRZYRODNICZO-LEŚNA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

  Zamawiam: koszty dystrybucji

  Artykuły
  Articles

  • Cele zrównoważonego rozwoju do roku 2030 (SDGs 2030) i cele różnorodności biologicznej do
   roku 2030 (cele z AICHI) w kontekście działań edukacyjnych
   Sustainable Development Goals 2030 (SDG’s 2030) and Aichi Biodiversity Targets for 2020 as important
   challenge for education.

   Anna Kalinowska 
   [pobierz pdf]
  • Edukacja przyrodnicza dla zrównoważonego rozwoju w opinii studentów AWF Warszawa
   i Politechniki Warszawskiej
   Environmental education for sustainable development in opinions of students of Academy of Physical
   Education in Warsaw and Warsaw University of Technology.

   Katarzyna Dzioban [pobierz pdf]
  • Góra wspólnym dziedzictwem, czyli jak doskonalić edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju
   pogranicza polsko-słowackiego
   The mountain as a commonheritage, how to improve education for the sustainable development of the
   Polish-Slovakborderland.

   Magdalena Frączek, Katarzyna Fujak, Zuzana Kertysova, Grażyna Trybała [pobierz pdf]
  • Wiedza przyrodniczo-leśna w szkołach ponadpodstawowych w dobie zrównoważonego rozwoju
   Nature-forest knowledge in secondary schools in the times of sustainable development.
   Mateusz Jackowiak, Piotr Kowal, Katarzyna Jackowiak [pobierz pdf]
  • Ocena walorów krajobrazowych rzeki Łyny na odcinku Sępopol – granica państwa
   Evaluation of landscape values of Łyna River on the line between Sępopol and state border.
   Paweł Masłowski, Emilia Janeczko [pobierz pdf]
  • Zanieczyszczenie światłem – czarna plama w edukacji!
   Light pollution – black mark in education!
   Karolina Jasińska, Piotr Kowal [pobierz pdf]
  • Uniwersytet Młodego Odkrywcy jako przykład edukacji przyrodniczo-leśnej dla
   zrównoważonego rozwoju
   Young Explorer University as an example of nature-forest education for sustainable development.
   Piotr Kowal, Daria Sikorska, Justyna Majewska, Mateusz Jackowiak [pobierz pdf]
  • Ekonomiczne aspekty tworzenia produktów sylwaturystycznych na przykładzie Nadleśnictwa
   Smardzewice
   Economic aspects of creating silvaturist products on the example of the Smardzewice Forest District.
   Karolina Felczak, Agnieszka Mandziuk, Stanisław Parzych [pobierz pdf]
  • Rekreacyjna wartość Leśnego Kompleksu Promocyjnego “Lasy Olsztyńskie”
   The recreactional value of the “Lasy Olsztyńskie” Promotional Forest Complex.
   Agnieszka Kaczyńska, Agnieszka Mandziuk, Stanisław Parzych [pobierz pdf]
  • Stan wiedzy o zrównoważonym rozwoju w Wielkopolsce – czy edukacja jest potrzebna?
   Knowledge about Sustainable Development in the Wielkopolska Region – is Education Needed?
   Patrycja Opalińska, Małgorzata Krokowska-Paluszak, Adrian Łukowski, Agnieszka Błasiak, Anna
   Wierzbicka, Maciej Skorupski
    [pobierz pdf]
  • Media społecznościowe i ich znaczenie w edukacji przyrodniczej
   Social media and their role of nature education.
   Joanna Pietrzak-Zawadka, Radosław Lewoń [pobierz pdf]
  • Edukacja na rzecz odpowiedzialnej turystyki na terenach przyrodniczo cennych – idea Leave no Trace
   Education for responsible tourism in naturally valuable areas – the idea of Leave no Trace.
   Przemysław Płoskonka [pobierz pdf]
  • Edukacja związana tematycznie z ochroną przyrody w Lasach Państwowych, realizowana przez
   inne jednostki
   Education thematically connected with nature protection in the State Forests, implemented by other entities.
   Ewa Referowska-Chodak [pobierz pdf]
  • Rola gospodarki łowieckiej w ochronie przyrody
   The role of hunting management in nature conservation.
   Marian Flis [pobierz pdf]

   NOTATKI
   notes

   • Edukacja łowiecka w edukacji dla zrównoważonego rozwoju – jak, kiedy?
    Game Management Education as Part of Education for Sustainable Development – When, How?
    Anna Wierzbicka, Łukasz Stańczak, Maciej Skorupski [pobierz pdf]
   • Edukacja leśna a założenia nowej podstawy programowej
    Forest education and the assumptions of the new core curriculum.
    Ilona Mrowińska [pobierz pdf]
   • Zrównoważony rozwój w edukacji leśnej – jak? Przykłady dobrych praktyk
    Sustainable Development in Forest Education – How? Good Practice Example
    Anna Wierzbicka [pobierz pdf]
   • Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju w działaniach Sekcji Edukacji Leśnej Koła
    Naukowego Leśników Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
    Education for sustainable development in the activities of the Forest Education Section Foresters Scientific
    Club, University of Agriculture in Cracow.

    Jakub Wyka, Zuzanna Sidorowicz, Fabian Przepióra, Magdalena Frączek [pobierz pdf]
   • Edulabowe kształcenie
    Edulab education.
    Magdalena Greczuk 
    [pobierz pdf]
   • Edukacyjna przygoda z EZR w Nadleśnictwie Olsztynek – rewolucja czy ewolucja edukacji leśnej?
    Educational adventure with Sustainable Development in Olsztynek Forest District – a revolution or evolution of
    forest education?

    Justyna Haładaj 
    [pobierz pdf]
   • Konkursy wiedzy o pasterstwie jako przykład edukacji dla zrównoważonego rozwoju w
    Tatrzańskim Parku Narodowym
    The contest on knowledge about shepherding as an example of education for sustainable development in
    Tatra National Park.

    Małgorzata Kot
     [pobierz pdf]
   • Zrównoważony rozwój a zjawiska katastrofalne na przykładzie działań edukacyjnych
    Tatrzańskiego Parku Narodowego
    Sustainable development and catastrophic events in educational program of Tatra National Park.
    Marek Kot [pobierz pdf]
   • “Oko lasu” – obraz i współczesne media w ręku edukatora
    “The Eye of the Forest” – Video Image and Communication Media in the Hands of a Forest Educator.
    Małgorzata Krokowska-Paluszak, Patrycja Opalińska, Adrian Łukowski, Agnieszka Błasiak, Anna
    Wierzbicka, Arkadiusz Gruchała, Maciej Skorupski
     [pobierz pdf]
   • Możliwość wykorzystania grzybów w edukacji dla zrównoważonego rozwoju
    The possibility of using mushrooms in education for sustainable development.
    Anna Sołtys, Grzegorz Zawadzki [pobierz pdf]
   • Edukacja leśna dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych
    Forest education for children in kindergarten and primary schools.
    Natalia Korcz [pobierz pdf]
 • Zeszyt 54 Studia i Materiały CEPL

  Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R.20, Zeszyt 54/4/2018
  wersją pierwotną Zeszytu jest wersja drukowana

  NAUKA I PRZAKTYKA WOBEC ZJAWISK KLĘSKOWYCH W LASACH

  Zamawiam: koszty dystrybucji

  Artykuły
  Articles

  • Rola naturalnych zaburzeń w lasach; zmiana paradygmatu?
   The role of natural disturbances in forests; a change of paradigm?
   Jerzy Szwagrzyk [pobierz pdf]
  • Silne wiatry jako przyczyna zjawisk klęskowych w lasach
   Strong winds as a cause of disaster phenomenon in forests
   Longina Chojnacka-Ożga, Wojciech Ożga 
   [pobierz pdf]

  • Reakcja mezofauny glebowej na wielkoobszarowe zniszczenie drzewostanu przez huraganowe
   wiatry
   Response of soil mesofauna on forest stand damages caused by windstorms
   Małgorzata Sławska [pobierz pdf]
  • Zjawiska klęskowe w lasach przyrodniczo cennych – katastrofa czy szansa? – Na przykładzie Babiogórskiego Parku Narodowego
   The natural disaster in valuable natural forests – a disaster or an opportunity based on the example of the
   Babia Góra National Park

   Dariusz Chochół [pobierz pdf]
  • Fragmentacja kompleksów leśnych jako istotne zagrożenie cywilizacyjne
   Fragmentation of forest complexes as a significant civilization threat
   Marek Maciantowicz [pobierz pdf]
  • Pożar i przypłaszczek jako czynniki kształtujące różnorodność biologiczną borów sosnowych
   w Kampinoskim Parku Narodowym
   Forest fires and jewel beetles Phaenops as factors shaping the biodiversity of pine forests in Kampinos
   National Park

   Dawid Marczak, Danuta Pepłowska-Marczak, Jakub Masiarz, Łukasz Tyburski [pobierz pdf]
  • Stan zdrowotny koron sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na powierzchni pożarzyska
   w Palmirach
   Health condition of Scots pine crowns (Pinus sylvestris L.) on the burn area in Palmiry
   Łukasz Tyburski 
   [pobierz pdf]
  • Optymalny społecznie model ochrony lasów Tatrzańskiego Parku Narodowego dotkniętych
   zjawiskami klęskowymi
   Social preferences on protection of disturbed forests in the Tatra National Park
   Marek Giergiczny, Tomasz Zwijacz-Kozica [pobierz pdf]

  • Bezpieczeństwo zdrowotne spożywania soku brzozowego w kontekście wzrastającej
   popularności surowców leśnych
   Birch sap health safety in the context of forest products growing popularity
   Maciej Bilek, Klaudia Chochołek, Wojciech Szwerc, Stanisław Sosnowski, Paweł Staniszewski [pobierz pdf]
  • Choroby grzybowe jako czynnik zagrażający stabilności lasów
   Fungal diseases as a factor threatening the stability of forests
   Anna Sołtys, Grzegorz Zawadzki [pobierz pdf]
  • Demografia oraz dynamika liczebności populacji łosi na terenie Polski – potrzeba zmian
   kierunków zarządzania populacją
   Demography and dynamics of moos population in Poland – need to change the direction of population
   management

   Marian Flis 
   [pobierz pdf]
  • Sposoby zapobiegania i minimalizacji konfliktów pomiędzy działalnością bobrów a gospodarką leśną
   Methods of prevention and conflicts minimisation between beaver activity and forestry
   Mateusz Jackowiak 
   [pobierz pdf]

    

  • Wpływ klęsk ekologicznych w lasach na różnorodność biologiczną ptaków
   Effect of ecological disturbances in forest on biodiversity of birds
   Dorota Zawadzka, Grzegorz Zawadzki [pobierz pdf]

    

  • Ocena liczebność głuszca (Tetrao urogallus) w Babiogórskim Parku Narodowym na podstawie
   analiz genetycznych prób nieinwazyjnych
   Estimating the size of the capercaillie (Tetrao urogallus) population in Babia Góra National Park by the
   genetic analysis of non-invasive samples

   Anna Santorek, Barbara Kuligowska, Sebastian Szczepański, Beata Dulisz, Robert Rutkowski 
   [pobierz pdf]
  • Znaczenie miejsca gniazdowego i przebieg usamodzielniania się młodych bielików z Wigierskiego Parku Narodowego
   The importance of nest-site and the process of reaching independence in juvenile White-tailed Eagles from
   Wigry National Park

   Paweł Mirski, Dariusz Anderwald, Piotr Pieczyński, Dorota Zawadzka 
   [pobierz pdf]
 • Zeszyt 53 Studia i Materiały CEPL

  Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R.19, Zeszyt 53/4/2017
  wersją pierwotną Zeszytu jest wersja drukowana

  EKOLOGIA I OCHRONA PTAKÓW DRAPIEŻNYCH, SÓW ORAZ BOCIANA CZARNEGO

  Nakład wyczerpany

  Artykuły
  Articles

  • Rybołów Pandion haliaetus w Polsce – sytuacja gatunku
   The Osprey Pandion haliaetus in Poland – situation of the species
   Dariusz Anderwald 
   [pobierz pdf]
  • Stan populacji oraz ochrona rybołowa Pandion haliaetus w województwie lubuskim w latach 2011-2017
   Breeding population of Osprey Pandion haliaetus in lubuskie province in the years 2011-2017
   Michał Bielewicz [pobierz pdf]
  • Stan populacji lęgowej bielika Haliaeetus albicilla na Ziemi Łódzkiej w drugiej dekadzie XXI wieku
   Characteristics of breeding population of the White-tailed eagle Haliaeetus albicilla in Łódź region
   in the second decade of the 21 century

   Tomasz Przybyliński [pobierz pdf]
  • Przemieszczenia juwenalnych bielików z Wigierskiego Parku Narodowego po opuszczeniu gniazd
   Movements of juvenile White-tailed eagles from Wigry National Park after fledgling
   Paweł Mirski, Dariusz Anderwald, Stefan Lewandowski, Piotr Pieczyński, Dorota Zawadzka [pobierz pdf]
  • Dynamika populacji i parametry rozrodu bielika w Puszczy Augustowskiej
   Population dynamic and reproductive parameters of the White-tailed eagle in Augustów Forest
   Dorota Zawadzka, Grzegorz Zawadzki, Jerzy Zawadzki, Anna Sołtys [pobierz pdf]
  • Liczebność i rozmieszczenie kani czarnej i kani rudej w Puszczy Augustowskiej
   Numbers and distribution of the Black kite and Red kite in Augustów Forest
   Grzegorz Zawadzki, Dorota Zawadzka, Anna Sołtys [pobierz pdf]
  • Występowanie i ochrona kani czarnej Milvus migrans w zachodniej Wielkopolsce
   The occurence and conservation of the Black kite Milvus migrans in western Wielkopolska
   Grzegorz Maciorowski [pobierz pdf]
  • Realizacja Krajowego Planu Ochrony Błotniaka Łąkowego – etap I
   Implementation of the National Action Plan for Conservation of Montagu’s harrier – phase I
   Dominik Krupiński [pobierz pdf]
  • Wykorzystanie rejestratorów audio w monitoringu puchacza na Podlasiu
   The use of audio recorders in Eurasian Eagle owl monitoring in Podlasie (NE Poland)
   Paweł Mirski [pobierz pdf]
  • Bezpieczne obrączkowanie piskląt bociana czarnego Ciconia nigra
   Safe ringing of Black stork Ciconia nigra nestlings
   Piotr Zieliński, Bartosz Janic, Maciej Kamiński [pobierz pdf]
  • Pierwsze 20 lat obrączkowania ptaków w Polsce (1931-1951)
   The first 20 years of birds ringing in Poland (1931-1951)
   Stanisław Zawadzki [pobierz pdf]
 • Zeszyt 52 Studia i Materiały CEPL

  Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R.19, Zeszyt 52/3/2017
  wersją pierwotną Zeszytu jest wersja drukowana

  TURYSTYKA W LASACH I NA OBSZARACH PRZYRODNICZO CENNYCH

  Zamawiam: koszty dystrybucji

  Artykuły
  Articles

  • Analiza przydatności terenu dla potrzeb turystyki aktywnej oraz zagospodarowania turystycznego, za pomocą metod GIS
   GIS based suitability analysis of the terrain for active tourism and tourist infrastructure
   Joanna Adamczyk, Piotr Wałdykowski [pobierz pdf]
  • Opinie online o parkach narodowych w Polsce
   Online reviews of national parks in Poland
   Czesław Adamiak, Anna Dubownik  [pobierz pdf]
  • Surwiwal – coraz popularniejsza forma rekreacji i jej wpływ na lasy
   Surwiwal – popular form of recreation and its influence on forests
   Szymon Ciapała, Paweł Adamski, Mikołaj Bielański  [pobierz pdf]
  • Potencjał parków uzdrowiskowych w Polsce dla rozwoju turystyki
   Potential of health resort parks in Poland for development of tourism
   Sebastian Bernat 
   [pobierz pdf]
  • Poza szlakowa turystyka narciarska w Tatrzańskim Parku Narodowym
   O The climate of the forest is less stimulating than the climate of the open area off-trial ski touring
   in Tatra National Park

   Mikołaj Bielański, Paweł Adamski, Szymon Ciapała, Marcin Olewiński [pobierz pdf]
  • Ocena warunków wypoczynku człowieka w lesie o różnej strukturze w świetle wybranych wskaźników
   bioklimatycznych
   The climate of the forest is less stimulating than the climate of the open area
   Longina Chojnacka-Ożga, Wojciech Ożga [pobierz pdf]
  • Metody oceny przyrodniczych ścieżek edukacyjnych
   Assessment method of interpretative nature trails
   Agata Cieszewska  [pobierz pdf]
  • Wielkość ruchu turystyczno-rekreacyjnego w Kampinoskim Parku Narodowym od strony polany i ścieżki
   dydaktycznej w Lipkowie w latach 2015-2017- analiza porównawcza
   The intensity of tourist and recreational traffic in the Kampinos National Park from the glade
   and educational path in Lipkow side in 2015-2017 – comparative analysis

   Katarzyna Dzioban [pobierz pdf]
  • Obszary chronione w ofercie turystycznej wiodących organizatorów turystycznych na polskim rynku
   Protected areas in touristic offers of leading tour operators on Polish market
   Sylwia Graja-Zwolińska, Aleksandra Spychała [pobierz pdf]
  • Organizacyjne i finansowe aspekty udostępniania Świętokrzyskiego Parku Narodowego dla turystyki
   Logistic and financial aspects of avaible of a Świętokrzyski National Park for tourism
   Karol S. Huruk, Stanisław Huruk [pobierz pdf]
  • Warunki bioklimatyczne zbiorowisk leśnych przy szlakach turystycznych Świętokrzyskiego Parku Narodowego
   Bioclimatic conditions of forest communities near the touristic trails in the Świętokrzyski National Park
   Marta Ziółek, Paweł Czubla, Marcin Kozieł  [pobierz pdf]
  • Wykorzystanie walorów przyrodniczych obszarów leśnych na terenie gminy Janów Lubelski w turystyce aktywnej
   Use of natural values of forest areas in active tourism in Janów Lubelski municipality
   Wioletta Kałamucka, Krzysztof Kałamucki, Małgorzata Stanicka [pobierz pdf]
  • Znaczenie kultury ludowej dla rozwoju turystyki na obszarze Borów Tucholskich
   The importance of folk culture for the development of tourism in Bory Tucholskie
   Tomasz Karasiewicz, Barbara Szyda [pobierz pdf]
  • Potencjał geoturystyczny w lasach Pogórza Cieszyńskiego
   Geotourism potential in the forests of the Cieszyn Foothills
   Katarzyna Kasprowska-Nowak [pobierz pdf]
  • Wykorzystanie geoturystyczne kamieniołomów Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego
   Geotouristic potential of quarries located in Śnieżnik Landscape Park
   Aneta Marek, Anna Wiśniewska  [pobierz pdf]
  • Mapy leśnictw Gór Świętokrzyskich z 1816 roku
   Forestry maps of the Świętokrzyskie Mountains from 1816
   Tomasz Olenderek [pobierz pdf]
  • Obiekty obronne “Trójkąta Lidzbarskiego” na terenie Nadleśnictwa Orneta
   The “Lidzbark Triangle” defensive structures in The Orneta Forest District
   Waldemar Ostrowski, Jarosław Kikulski 
   [pobierz pdf]
  • Turystyczne aspekty działalności Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie
   The aim of the study is to evaluate the tourist activity in The Centre of Forest and Environmental Education
   in Rogów

   Longina Chojnacka-Ożga, Wojciech Ożga, Paweł Smulski [pobierz pdf]
  • System monitoringu ruchu turystycznego (SMrt) w Parku Narodowym Gór Stołowych – założenia i wybrane wyniki
   System of tourist traffic monitoring (SMrt) in the Stołowe Mts. National Park – principles and preliminary results
   Mateusz Rogowski [pobierz pdf]
  • Puszcza Bukowa jako przykład turystyczno-rekreacyjnego zagospodarowania parku krajobrazowego
   The Beech Forest in Szczecin, Poland, as an example of transforming a landscape park into a tourist recreation area
   Jarosław Słowiak [pobierz pdf]
  • Znaczenie obszarów przyrodniczo cennych w rozwoju funkcji turystycznej stref podmiejskich wybranych polskich miast
   The importance of naturally valuable areas for tourist function development in the subrban areas of polish cities
   Barbara Szyda, Tomasz Karasiewicz
    [pobierz pdf]
  • Potencjał rekreacyjny a możliwości zagospodarowania turystycznego w zakresie geoturystyki na przykładzie
   rezerwatu Przełom Białki pod Krempachami i jego otoczenia
   Recreation potential assessment and conditions of geotourism development on the example of Przełom Białki pod
   Krempachami” nature reserve and its surroundings

   Piotr Wałdykowski, Alicja Otto 
   [pobierz pdf]

    

  • Stan techniczny obiektów małej architektury na pieszych szlakach turystycznych w Kampinoskim Parku
   Narodowym
   Technical condition of small architecture on walking trails in The Kampinos National Park
   Klaudia Tomasik, Arkadiusz Tomczyk, Jarosław Kikulski 
   [pobierz pdf]

    

  • Turystyka kajakowa na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego w opinii uczestników projektu Ecosurvival
   Kayak tourism in Brudzeński Landscape Park in the opinion of participants Ecosurvival
   Przemysław Płoskonka
    [pobierz pdf]

    

  • Leśny produkt turystyczny “Leczenie Lasem” – analiza przypadku
   The forest tourist product “forest therapy” – case study
   Artur Rutkiewicz, Monika Agnieszka Hulewicz
    [pobierz pdf]
 • Zeszyt 51 Studia i Materiały CEPL

  Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R.19, Zeszyt 51/2/2017
  wersją pierwotną Zeszytu jest wersja drukowana

  LEŚNE SIEDLISKA MOKRADŁOWE OAZĄ BIORÓŻNORODNOŚCI

  Zamawiam: koszty dystrybucji

  Artykuły
  Articles

   • Rola siedlisk mokradłowych dla zachowania różnorodności leśnych skoczogonków (Collembola, Hexapoda)
    w Puszczy Białowieskiej
    The importance of forested wetlands to biodiversity conservation of springtails (Collembola, Hexapoda).
    Białowieża Forest case study

    Małgorzata Sławska, Marek Sławski [pobierz pdf]
   • Siedliskotwórcza rola bobra na przykładzie Nadleśnictwa Borki
    Habitat-forming role of beaver on the example of Borecka Forest District
    Michał Orzechowski, Marek Ksepko [pobierz pdf]
   • Stan siedlisk bagiennych i zróżnicowanie ich drzewostanów
    Marshy habitats status and diversity of their stands
    Roman Zielony Wojciech Kędziora  [pobierz pdf]
   • Zarastanie torfowiska “Długie Bagno” w Kampinoskim Parku Narodowym
    Overgrowing of “Długie Bagno” peat bog in Kampinos National Park
    Łukasz Tyburski 
    [pobierz pdf]
   • Eksperyment manipulacyjny jako narzędzie oceny wpływu zmian klimatycznych na emisję CO2 z torfowiska
    Manipulation experiment as a tool for the study of climate change impact on peatlands CO2 emission
    B.H. Chojnicki, K.M. Harenda, M. Samson, S. Słowińska, M. Słowiński, M. Lamentowicz, J. Barabach,
    M. Zielińska, V.E.J. Jassey, A. Buttler, M. Stróżecki, J. Leśny, M. Urbaniak, D. Józefczyk, R. Juszczak
     [pobierz pdf]
   • Torfowiska jako zbiorniki węgla – zamierzenie renaturyzacji torfowisk w Słowińskim Parku Narodowym
    Peatlands as carbon sinks – peatlands’ restoration project in Słowiński National Park
    Katarzyna Bociąg, Izabela Chlost, Roman Cieśliński, Jolanta Kujawa-Pawlaczyk, Magdalena Makles,
    Paweł Pawlaczyk
      [pobierz pdf]
   • Znaczenie badań interdyscyplinarnych dla zrozumienia zaburzeń torfowisk w lasach
    Significance of the interdisciplinary studies for the understanding of peatlands disturbances in forested areas
    Mariusz Lamentowicz, Sandra Słowińska, Michał Słowiński, Katarzyna Marcisz, Alexandre Buttler,
    Bogdan H. Chojnicki, Vincent E. J Jassey, Radosław Juszczak, Katarzyna Kajukało, Piotr Kołaczek,
    Łukasz Lamentowicz, Dominika Łuców, Monika K. Reczuga, Mateusz SamsonMałgorzata Zielińska,
    Kamila Harenda, Jan Barabach, Kazimierz Tobolski, Mariusz Gałka
     [pobierz pdf]
   • Łęgi w źródliskach i przy drobnych ciekach wodnych; jak identyfikować, kartować i chronić te zbiorowiska?
    Riparian forests in spring-fed areas and along headwaters: How to identify, map and protect these ecosystems?
    Remigiusz Pielech, Jan Bodziarczyk, Anna Gazda, Marek Malicki, Jerzy Szwagrzyk  [pobierz pdf]
   • Wybrane problemy monitoringu i oceny stanu torfowisk oraz ich usług ekosystemowych
    Selected problems of mires monitoring, conservation status assessment and ecosystem services assessment
    Paweł Pawlaczyk, Jolanta Kujawa-Pawlaczyk [pobierz pdf]
   • Ocena bioróżnorodności na przemysłowo eksploatowanym w przeszłości torfowisku w Nadleśnictwie Warcino
    Assesment of biodiversity on the former industrially exploited peat bog area (Warcino Forest District)
    Tomasz Wanic, Grzegorz Piątek, Maciej Zwydak, Marek Pająk, Marta Szostak, Ewa Błońska,
    Arkadiusz Warczyk, Tadeusz Lewandowski
     [pobierz pdf]
   • Wpływ małych zbiorników wodnych na wybrane elementy środowiska leśnego
    The influence of small mid-forest water reservoirs on chosen elements of forest environment
    Krzysztof Czyżyk, Bolesław Porter  [pobierz pdf]
   • Torfowiska śródleśne w krajobrazie sandrowym na przykładzie Puszczy Drawskiej
    Peatbogs in forest landscape of the outwash plain – the Drawa Great Forest example
    Jolanta Kujawa-Pawlaczyk, Paweł Pawlaczyk [pobierz pdf]
   •  Ochrona siedlisk mokradłowych w projekcie LIFE13 NAT/PL/000032 “W zgodzie z naturą – LIFE+
    dla Lasów Janowskich”
    Conservation of wetland habitats in LIFE13 NAT/PL/000032 project “In harmony with nature – LIFE+
    for Janowskie Forest”

    Krzysztof Wawer, Sylwia Gielarek [pobierz pdf]
   • Wybiórczość środowiskowa miejsc lęgowych oraz typy umiejscowienia gniazd bociana czarnego Ciconia nigra
    w Kampinoskim Parku Narodowym
    Habitat selection of nesting sites and types of nesting sites of black stork Ciconia nigra in the Kampinos
    National Park

    Adam Olszewski, Andrzej Różycki, Jarosław Matusiak [pobierz pdf]
   • Postawy i przekonania społeczeństwa wobec bobra europejskiego (Castor fiber L.) na terenie LKP Puszcza
    Notecka oraz LKP Puszcza Białowieska
    Public Attitudes and Beliefs towards European Beaver (Castor fiber L.) in Puszcza Notecka and Puszcza
    Białowieska Forest Promotional Complexes

    Jakub Łoboda, Agnieszka Błasiak, Anna Wierzbicka [pobierz pdf]
   • Rola rezerwatów przyrody w ochronie leśnych mokradeł
    The role of nature reserves in the protection of forest wetlands
    Ewa Referowska-Chodak [pobierz pdf]
  • Metody pomiarów strumieni gazów szklarniowych na torfowiskach
   Methods of greenhouse gases fluxes measurements on peatlands
   Radosław Juszczak , Marek Urbaniak, Marcin Stróżecki, Mariusz Lamentowicz, Bogdan Chojnicki [pobierz pdf]

  NOTATKI
  notes

  • Gatunki górskie we florze naczyniowej lasów łęgowych Wyżyny Małopolskiej
   The mountain species in the vascular flora of floodplain forests of the Małopolska Upland
   Jacek Koba [pobierz pdf]
  • Bór na Czerwonem – 90 lat aktywnej ochrony. Sukcesy i porażki
   Forest on Red – 90 years of active protection. Successes and failures
   Krzysztof Przybyła [pobierz pdf]