Rola zwierząt w edukacji przyrodniczo-leśnej

XXVI KONFERENCJA Z CYKLU WSPÓŁCZESNE ZAGADNIENIA EDUKACJI LEŚNEJ SPOŁECZEŃSTWA

5-7 GRUDNIA 2023 ROKU

Konferencja współorganizowana przez Lasy Państwowe

Plakat konferencji poziom

Przewodniczący Konferencji

Dr hab. Roman WÓJCIK

dyrektor Instytutu Nauk Leśnych SGGW w Warszawie

22/5938000, roman_wojcik@sggw.edu.pl

Sekretarz Konferencji

Mgr Dariusz ANDERWALD

kierownik CEPL i MLiD, SGGW Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie

46/8748374, dariusz_anderwald@sggw.edu.pl