40 LAT OCHRONY STREFOWEJ W LASACH

XVII Konferencja z cyklu “Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie”

4-5 kwietnia 2023 roku

Konferencja współorganizowana przez Lasy Państwowe

Przewodniczący Konferencji

Dr hab. Roman Wójcik

dyrektor Instytutu Nauk Leśnych SGGW w Warszawie

22/5938000, roman_wojcik@sggw.edu.pl

Sekretarz Konferencji

Mgr Dariusz Anderwald

kierownik CEPL i MLiD, SGGW Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie

46/8748374, dariusz_anderwald@sggw.edu.pl