Muzeum Lasu i Drewna

W muzeum znajduje się ponad 300 okazów spreparowanych ptaków i ponad 50  spreparowanych ssaków pochodzących z różnych obszarów Polski, zamieszkujących różne środowiska. 

Ponadto posiadamy:

•  bogaty zbiór szyszek z całego świata,

•  ekspozycje grzybów nadrzewnych,

•  kolekcje owadów polskich i tropikalnych,

•  ksylotekę – “drzewna biblioteka” – kolekcja próbek różnych        gatunków drewna,

•  kolekcje jaj i gniazd ptasich,

•  kości zwierząt, poroża.

Galeria