Las i zdrowie człowieka

26 października 2023 roku

Konferencja on-line

.

Organizatorzy konferencji

Instytut Nauk Leśnych SGGW w Warszawie

foto_las_i_zdrowie

Przewodniczący Konferencji

Dr hab. Roman Wójcik, prof. SGGW

dyrektor Instytutu Nauk Leśnych SGGW w Warszawie

22 59 38000, roman_wojcik@sggw.edu.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych: 

Dr hab. Emilia Janeczko, prof. SGGW

Katedra Użytkowania Lasu, Instytut Nauk Leśnych SGGW w Warszawie

22 59 38134, emilia_janeczko@sggw.edu.pl