Ochrona przyrody i zrównoważona gospodarka leśna w obliczu zmian klimatycznych

XVI Konferencja z cyklu Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie

20-21 kwietnia 2022

Założenia:

Postępujące gwałtownie zmiany klimatyczne mają już dostrzegalny wpływ na różnorodność biologiczną i gospodarkę leśną. Stajemy przed nowymi wyzwaniami polegającymi na określeniu najważniejszych czynników zagrażających ekosystemom leśnym i wskazaniu odpowiednich metod ochrony przyrody w oparciu o zasadę zrównoważonego leśnictwa. To duże wyzwanie dla wielu środowisk mających czasami sprzeczne oczekiwania w stosunku do wielorakich funkcji lasów, zarówno leśników, ekologów czy naukowców zajmujących się hodowlą, ochroną, użytkowaniem i urządzaniem lasu. Czy uda się nam znaleźć konsensus między zachowaniem bioróżnorodności a racjonalnym wykorzystaniem świadczeń ekosystemowych lasu? Czy zdążymy podjąć na czas właściwe działania zapobiegające gwałtownym zmianom ekosystemów leśnych? Mamy nadzieję, że na te i wiele innych pytań odpowiemy podczas naszej cyklicznej konferencji

Głównym celem konferencji jest określenie rodzajów i skali negatywnych czynników degradujących różnorodność biologiczną i ekosystemy leśne na skutek zmian klimatycznych

Cele konferencji

Próba określenia wpływu zmian klimatu na ekosystemy leśne.

Przegląd czynników zagrażających bioróżnorodności w lasach.

Przegląd metod zapobiegania i ograniczania negatywnego wpływu zmian klimatu na:

– produktywność ekosystemów leśnych,

– zasięgi gatunków roślin i zwierząt,

– zaburzenia ekosystemów leśnych,

– cykle i potencjał rozwojowy owadów leśnych.

Charakter konferencji i uczestnicy

 Konferencja poświęcona jest określeniu rodzaju i skali czynników degradujących różnorodność biologiczną i ekosystemy leśne na skutek postępujących zmian klimatycznych. Ma charakter ogólnopolskiego forum wymiany doświadczeń
i poglądów w tym zakresie. Przeznaczona jest dla pracowników Lasów Państwowych, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, parków narodowych i krajobrazowych, środowisk naukowych, instytucji i urzędów publicznych, organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych aktywną ochroną przyrody w lasach.

 Komitet Organizacyjny

mgr Dariusz Anderwald – SGGW LZD CEPL MLiD w Rogowie 

prof. dr hab. Jerzy Borowski – Instytut Nauk Leśnych SGGW

mgr Beata Grabska – Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

prof. dr hab. Mariusz Lamentowicz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

mgr inż. Agata Lichocka – Dyrekcja Generalna LP  

dr hab. Radosław Plewa – Instytut Badawczy Leśnictwa 

dr hab. Marek Sławski – Instytut Nauk Leśnych SGGW 

Przewodniczący Konferencji

Dr hab. Roman WÓJCIK– dyrektor

Instytutu Nauk Leśnych SGGW
w Warszawie, 22/5938000, roman_wojcik@sggw.edu.pl

Sekretarz Konferencji

Mgr Dariusz ANDERWALD – kierownik CEPL i MLiD, SGGW Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie, 46/8748374, dariusz_anderwald@sggw.edu.pl