Edukacja przyrodniczo-leśna na rzecz Botaniki

XXV KONFERENCJA Z CYKLU WSPÓŁCZESNE ZAGADNIENIA EDUKACJI LEŚNEJ SPOŁECZEŃSTWA

6-7 GRUDNIA 2022 ROKU

Konferencja współorganizowana przez Lasy Państwowe

Przewodniczący Konferencji

Dr hab. Roman WÓJCIK

dyrektor Instytutu Nauk Leśnych SGGW w Warszawie

22/5938000, roman_wojcik@sggw.edu.pl

Sekretarz Konferencji

Mgr Dariusz ANDERWALD

kierownik CEPL i MLiD, SGGW Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie

46/8748374, dariusz_anderwald@sggw.edu.pl