JAK, GDZIE I DLACZEGO WYZNACZAĆ OBSZARY CENNE PRZYRODNICZO I WAŻNE SPOŁECZNIE?

XVIII Konferencja z cyklu “Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie”

16-17 kwietnia 2024 roku

Lasy Państwowe Partnerem Konferencji

Przewodniczący Konferencji

Dr hab. Roman WÓJCIK

dyrektor Instytutu Nauk Leśnych SGGW w Warszawie

22/5938000, roman_wojcik@sggw.edu.pl

Sekretarz Konferencji

Mgr Dariusz ANDERWALD

kierownik CEPL i MLiD, SGGW Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie

22/5938487, dariusz_anderwald@sggw.edu.pl