CENTRUM EDUKACJI
PRZYRODNICZO-LEŚNEJ

O CEPL

Centrum Edukacji Przyrodniczo- Leśnej powstało w 1996 roku jako wspólne przedsięwzięcie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Centrum jest jednostką Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW.

Od 2002 roku jesteśmy częścią Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Spalsko-Rogowskie".

Główne cele działalności Centrum:

  • Podnoszenie kwalifikacji kadr leśnych,

  • Edukacja przyrodniczo-leśna dzieci i młodzieży,

  • Realizacja zadań naukowo-dydaktycznych SGGW.

Aktualności

Galeria

Facebook

Adres kontaktowy

Wyślij wiadomość